Boek schrijven? Zo bepaal je de vorm!

Door Alexandra Smith • In BlogGeen reacties

fotoJe hebt een onderwerp bedacht en bent zelfs al aan het schrijven geslagen. En dan moet je nadenken over de vorm. Maar hoe bepaal je eigenlijk de vorm van een boek?

Vorm van een boek: uitdaging!

Een grote uitgever was enthousiast over het onderwerp van mijn derde boek, maar niet over de vorm. Ik dacht een vernieuwende vorm te hebben bedacht, maar volgens de uitgever was het complex en beperkte het de leesdoelgroep. Ik denk nu na over een nieuwe vorm, want anders geven ze het niet uit. Conclusie: de vorm is belangrijker dan je denkt.

Wat is dat eigenlijk, de vorm?

Als je het over de vorm van een boek hebt, gaat het over de manier waarop je de tekst presenteert aan de lezer. Dus hoe je structuur geeft aan de inhoud, hoe je de hoofdstukken opmaakt, de tone of voice en vertelperspectief maar ook zaken als vormgeving. Centraal staat de leeservaring, dus hoe jouw boek de lezer begeleidt in het verhaal. Als het slot van jouw boek bijvoorbeeld de bestemming is en de lezer is een auto, begeleiden de wegbewijzeringsborden en snelwegen de lezer naar de bestemming. Een educatief boek zal bijvoorbeeld niet snel vanuit ik-perspectief worden geschreven en vaak een duidelijke structuur hebben met hoofdstukken en paragrafen met titels. Een roman of thriller daarentegen hebben vaak geen hoofdstuktitels en de wijze waarop het verhaal wordt gepresenteerd hoeft niet chronologisch te zijn. Dit laatste is wel het geval bij een dagboek. Zo schreef ik 100 dagen dankbaarheid, dagboek van een zzp’ er in crisistijd in 100 dagen en dat ging over de tegenslagen die ik ondervond voordat ik een verdubbeling van mijn maandinkomen bereikte. Dat vroeg om een duidelijke, chronologische weergave.

De juiste boekvorm kiezen: zo doe je dat!

De volgende vier vragen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste boekvorm:
1. Wat voor leeservaring wil ik bij de lezer oproepen?
2. Welke vorm is logisch bij de inhoud of het genre?
3. Welke  soortgelijke boeken bestaan er en wat voor vorm hebben die? Wil ik hetzelfde doen of vernieuwend zijn?
4. Ook niet onbelangrijk: voelt deze vorm kloppend? Gebruik je intuïtie, dezelfde bron waar het idee vandaan komt!

Veel succes met het bepalen van de juiste vorm voor je boek. Zit je toch vast? Woon dan eens een schrijfcursus bij of maak gebruik van  individuele schrijfcoaching. Je hoeft het immers niet alleen te doen.

Geef een reactie